Καλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων να αποστείλουν συμπληρωμένη  μέχρι την Τρίτη 19/3/19 και ώρα 12:00 μ. την φόρμα που ακολουθεί ώστε να αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα για τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που θα προσέλθουν και να καθοριστούν τα εργαστηριακά τμήματα.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την τελική εγγραφή των φοιτητών και την επιλογή τμήματος.

Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος

convertforms 4

  • Οσοι φοιτητές οφείλουν την τελική εξέταση στo εργαστηριακό τμήμα των μαθημάτων Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων και Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη εξέταση την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 καλούνται να το δηλώσουν μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7/2018 και ώρα 23:59 ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα.
  • Η τελική εξέταση για το εργαστηριακό τμήμα των μαθήματος Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.
  • Η τελική εξέταση για το εργαστηριακό τμήμα των μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.
  • Όσοι φοιτητές έχουν απορίες σχετικά με την τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων και Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων μπορούν να προσέλθουν στην εργαστηριακή αίθουσα ΖΒ112 την Δευτέρα 2/7/2018 και ώρα 15:00 - 15:30.

  • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ)

 

 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Όποιος φοιτητής επιθυμεί να δει το γραπτό του της εξετασικής περιόδου Ιουνίου 2018 μπορεί να προσέλθει στο εργαστήριο ΖΒ112 τις ώρες εξέτασης στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Σ.Ψ.Σ και Σ.Λ.Κ. την Παρασκευή 6/7/2018 από 10:30 έως 14:30.

Οσοι φοιτητές δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος Σ.Λ.Κ. να προσέλθουν επίσης την Παρασκευή 6/7/2018 από 10:30 έως 14:30.

Το πρόγραμμα για την εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος Σ.Ψ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
AA ΑΜ ΕΞΑΜ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΕΤ
1 47177
2 40846
3 46053 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
10:30 – 11:05
4 46357
5 47180
6 47325
7 47327
8 44394
9 46363
10 46740
10a
11 47185
12 42106
13 46102
14 44388 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
11:05 – 11:40
15 45074
16 44169
17 46507
18 42124
19 45794
20 47066
20a
21 47067
22 43575
23 44391
24 42650 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
11:40 – 12:15
25 47065
26 40409
27 44017
28 42993
29 43481
30 44023
30a
31 45302
32 43058
33 43382
34 42688 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
12:15 – 12:50
35 47173
36 44140
37 43476
38 44052
39 47172
40 47340
40a
41 40868
42 44034
43 45387
44 47345 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
12:50 – 13:25
45 47906
46 46110
47 46502
48 42829
49 47075
50 47765
50a
51 40228
52 47564
53 43151
54 44166 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
13:25 – 14:00
55 47568
56 46836
57 44323
58 46349
59 47572
60 45070
60a
61 46348
62 47773
63 46353
64 44167 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
14:00 – 14:35
65 38681
66 45550
67 41003
68 44875
69 34338
70 47572
70a

Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων για τους φοιτητές που το παρακολούθησαν το τρέχον εξάμηνο και για όσους όφειλαν μόνο την τελική εξέταση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018 (Ε. Κυριάκης – Μ. Μπαρμπαρόσου)
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-17:00 14/3 21/3 28/3 18/4 25/4 2/5 9/5 23/5 30/5
AA ΑΜ ΕΞΑΜ. ΑΣΚ 1 ΑΣΚ 1 ΑΣΚ 2 ΑΣΚ 2 ΑΣΚ 3 ΑΣΚ 3 ΑΣΚ 4 ΑΣΚ 4 ΑΣΚ 5 ΑΣΚ 5 ΑΣΚ 6 ΑΣΚ 6 ΑΣΚ 7 ΑΣΚ 7 ΑΣΚ 8 ΑΣΚ 8 ΑΣΚ 9 ΑΣΚ 9 ΤΕΣΤ1 Μ.Ο, ΠΡΟΦ. ΤΕΛ. ΕΞΕΤ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 47325 4 9 10 10 9 7 8 8 9 9 1 9 6 8.09 5 5.82
2 47327 4 10 10 10 7 9 8 5 8 3 8.38 1 2.88
3 46740 6 10 10 10 8 7 9 9 3 7 1 8 4 7.45  5 5.29
4 38681 19 10 10 10 8 7 8.5 4 6 1 10 2 7.45 1 2.49
5 47899 6 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9.91 9 9.38
6 47185 4 10 10 10 10 7 9 8 4 8 1 8.44 2 3.09
7 44158 10 X 10 8 7 3 1 4 7 1 1 5.13 1 1.83
8 47066 4 9 9 10 7 7 8 9 9 9 1 9 7 7.91 4 5.38
9 45550 8 8 8 9 5 2 8 3 6 1 6 2 5.60 1.52
10 47067 4 10 10 10 9 7 8 9 3 8 2 10 7.82 1 2.16
11 40681 11 3 3 1 8 . 3.75 0.75
12 47342 4 7 7 X 7.00 1.40
13 43058 12 10 10 10 9 9 7 8.5 4 6 1 10 4 7.68 1 2.94
14 47172 4 10 10 7 7 7 7 9 3 7 5 8 7.27 2 2.65
15 47340 4 9 9 10 6 1 5 7 1 8 2 6.22 1 2.24
16 46049 8 5 5 10 7 3 3 3 5.14 1.03
17 47347 4 10 10 7 10 7 2 4 4 7 2 9 2 6.55 1.71
18 47345 4 10 10 10 7 7 8 9 3 8 7 10 4 8.09 1 3.02
19 47568 4 10 10 7 10 7 2 5 3 8 2 9 2 6.64 3 3.53
20 46836 6 8 8 5 5 2 8 3 6 1 6 1 5.20 1.24
21 46348 6 9 9 7 8 10 8 4 7 6 8 1 7.60 1 2.32
22 47773 4 10 10 10 7 7 9 8.5 3 7 1 8 5 7.32 4 4.86
23 Erasmus 5 5 10 6 5 1 5 7 1 6 3 5.10 10 7.62

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018 (Δ. Γουστουρίδης – Μ. Μπαρμπαρόσου)
ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-19:00 14/3 21/3 28/3 18/4 25/4 2/5 9/5 23/5
AA ΑΜ ΕΞΑΜ. ΑΣΚ 1 ΑΣΚ 1 ΑΣΚ 2 ΑΣΚ 2 ΑΣΚ 3 ΑΣΚ 3 ΑΣΚ 4 ΑΣΚ 4 ΑΣΚ 5 ΑΣΚ 5 ΑΣΚ 6 ΑΣΚ 6 ΑΣΚ 7 ΑΣΚ 7 ΑΣΚ 8 ΑΣΚ 8 ΑΣΚ 9 ΑΣΚ 9 ΤΕΣΤ1 Μ.Ο, ΠΡΟΦ. ΤΕΛ. ΕΞΕΤ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 47186 4 10 10 10 10 9 9 10 8 10 9 10 9.50 7.5 8.40
2 47183 4 10 10 10 10 8 8 5 9 10 6 8 3 8.55 10 8.31
3 44881 10 2 9 6 7 6 1 6 1 1 4.75 1.15
4 42106 14 10 6 8 6 7 8 8.5 8 6 9 2 7.65 4 4.33
5 44388 10 5 10 10 9 7 9 9 8.5 8 1 8.39 2 3.08
6 38421 18 9 7 7 7.67 1.53
7 45310 8 7 9 7 7 4 4 2 7 1 8 2 5.60 1.52
8 37212 20 1 10 7 6 7 7 5 1 8 1 3 5.30 5 4.66
9 46515 6 6 10 10 8 9 7 10 2 9 6 9 6 7.82 8 7.56
10 47169 4 6 10 10 9 9 8 1 9 1 7.75 9 7.15
11 42688 14 5 8 6 6 9 5 9 6 1 6.75 2 2.75
12 47177 4 10 7 8 9 8 6 7 9 7 1 7 2 7.18 4 4.24
13 40868 16 9 10 7 6 7 1 8 1 6 2 6.11 1 2.22
14 45287 8 X 7 6 7 4 5 1 8 1 7 2 5.11 3 3.22
15 47341 4 5 10 10 10 8 8 5 10 9 8 5 8.30 9 8.06
16 46502 6 4 9 8 8 7 7 8 8 10 6 8 3 7.55 3 3.91
17 42829 12 8 6 8 5 8 8 8 1 9 1 6.78 1.56
18 40228 16 2 9 6 7 7 8 6 4 6 1 7 1 5.73 1.35
19 47564 4 9 10 10 10 9 9 10 8 10 10 6 9.50 5.5 6.40
20 44166 10 10 6 8 8 8 8 2 8 1 7.25 3 3.45
21 46050 8 7 9 8 8 7 9 8 8.5 10 1 10 7 7.77 4 5.35
22 8831 5 9 9 7 7 7 7.33 1.47
23 46105 6 8 10 10 8 9 8 10 1 9 10 9 1 8.36 10 7.87

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018 (Δ. Γουστουρίδης – Π. Μοναχέλης)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00-15:00 16/3 23/3 30/3 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5
AA ΑΜ ΕΞΑΜ. ΑΣΚ 1 ΑΣΚ 1 ΑΣΚ 2 ΑΣΚ 2 ΑΣΚ 3 ΑΣΚ 3 ΑΣΚ 4 ΑΣΚ 4 ΑΣΚ 5 ΑΣΚ 5 ΑΣΚ 6 ΑΣΚ 6 ΑΣΚ 7 ΑΣΚ 7 ΑΣΚ 8 ΑΣΚ 8 ΑΣΚ 9 ΑΣΚ 9 ΤΕΣΤ1 Μ.Ο, ΠΡΟΦ. ΤΕΛ. ΕΞΕΤ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 46053 8 7 3 10 9 9 5 4 8 8 7 2 7.00 1 2.40
2 46357 6 10 1 10 10 10 10 10 10 8 10 10 6 8.75 2 4.15
3 47903 6 10 9 10 10 10 9 10 9 8 9 10 3 5 8.62 6 6.32
4 45076 8 10 9 10 9 9 8 1 7 6 3 1 6.64 1.53
5 46507 6 9 10 10 8 8 8 10 9 1 9.00 3 3.80
6 42776 11 10 10 10 9 9 9 10 10 1 8 9 10 2 8.23 4 4.45
7 43575 8 10 10 10 10 10 0 10 9 8 9 10 9 3 8.75 3 4.15
8 47068 4 10 10 10.00 2.00
9 44318 10 10 9 10 9 9 9 10 10 1 8 9 10 4 8.31 5.5 5.76
10 46352 6 10 10 10 7 7 8 10 9 7 9 3 8.70 5.5 5.64
11 47770 4 10 10 10 9 9 6 4 9 1 8.38 1.88
12 43248 12 10 10 10 9 9 9 10 9 10 5 8 8 6 8.69 5.5 6.24
13 45390 8 7 3 10 9 9 5 8 8 8 7 6 8 4 7.08 2 3.42
14 47906 4 10 10 10 10 10 5 10 9 8 9 10 9 4 8.77 3 4.35
15 47075 4 10 10 10 9 9 6 10 10 1 8 9 10 2 8.00 3.80
16 47765 4 10 9 10 10 9 10 9 8 9 10 2 6 8.73 1 3.55
17 47900 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 9.73 10 9.55
18 44877 10 10 10 10.00 2.00
19 47573 4 10 3 10 9 9 9 9 9 7 8.50  10 9.10
20 47572 4 10 10 10 10 10 8 10 10 6 10 10 3 8 8.85 1 3.97
21 46721 6 9 10 10 8 8 9 10 9 10 8 5 9.10 10 8.82

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018 (Δ. Γουστουρίδης – Π. Μοναχέλης)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-17:00 16/3 23/3 30/3 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5
AA ΑΜ ΕΞΑΜ. ΑΣΚ 1 ΑΣΚ 1 ΑΣΚ 2 ΑΣΚ 2 ΑΣΚ 3 ΑΣΚ 3 ΑΣΚ 4 ΑΣΚ 4 ΑΣΚ 5 ΑΣΚ 5 ΑΣΚ 6 ΑΣΚ 6 ΑΣΚ 7 ΑΣΚ 7 ΑΣΚ 8 ΑΣΚ 8 ΑΣΚ 9 ΑΣΚ 9 ΤΕΣΤ1 Μ.Ο, ΠΡΟΦ. ΤΕΛ. ΕΞΕΤ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 47180 4 10 9 10 10 9 5 10 9 8 10 10 8 3 8.54 2 3.51
2 46102 6 10 10 10 10 9 8 10 6 7 9 2 8.90 0 2.18
3 45074 8 10 4 6 5 8 9 5 2 10 10 3 6.55 1.91
4 45794 7 10 9 10 4 6 9 3 5 2 10 1 6.27 1 1.85
5 47065 4 10 9 10 10 6 9 9 7 9.00 3.20
6 42823 12 10 9 10 10 5 10 8 6 1 7 1 2 6.58 1.72
7 44023 10 10 5 6 10 10 5 6 10 3 4 6 10 1 6.62 0 1.52
8 44149 10 10 9 6 5 5 8 6 1 7 1 1 5.36 1 1.87
9 43382 10 6 10 6 6 5 10 5 2 8 1 1 5.83 1 1.97
10 47173 4 10 8 8 6 6 7 8 5 3 8 7 3 6.58 5 4.92
11 43476 12 10 8 10 8 6 5 10 8 5 1 8 1 1 6.23 0 1.45
12 45788 10 9 8 5 6 5 4 5 9 10 10 1 6.83 3 3.37
13 47555 4 10 4 10 4 9 4 4 6.83 2.17
14 46930 10 7 7 7 9 5 10 2 7.50 1.90
15 46514 6 10 9 10 10 5 6 6 8.00 1.60
16 44323 10 10 6 10 5 10 5 9 5 8 9 3 6 7.17 2.63
17 40867 11 10 8 9 6 6 10 10 9 10 4 2 8.20 8.5 7.14
18 45086 8 10 10   6 5 6 9 5 7 10 4 5 7.00 6 6.00
19 39403 18 10 0 9 7 10 10 9 10 5 1 7.78 4.5 4.46
20 47064 4 10 10 9 5 10 9 8 10 10 7 4 8.36 4 4.87
21 42091 14 8 8 10 6 5 10 7 5 1 6.67 5.5 4.63

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ
ΑΑ ΑΜ ΕΞΑΜ Μ.Ο. ΠΡΟΦ. ΤΕΣΤ 1 ΕΞΕΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 44394 6 7 2 1 2.4
2 45301 8 7.5 3 5 5.1
3 44041 8 5 3 5 4.6
4 39168 10 6.5 2 5 4.7
5 42124 14 6.11 3 1 2.422
6 42686 12 3.2 2 5 4.04
7 42899 6 4.33 1 1 1.666
8 44391 8 4.75 4 4.5 4.45
9 40409 16 7 3 1 2.6
10 43481 8 6.4 1 2 2.68
11 40593 16 6 2 5 4.6
12 41003 14 7.2 1 2.04
13 46894 8 4.33 3 5 4.466
14 46112 4 7.6 1 9 7.12
15 44140 4 7.67 1 1 2.334
16 33813 28 7.2 2 5 4.84
17 44052 6 2 1.2
18 42147 12 5.57 1 6 4.914
19 43151 12 7 1 1 2.2
20 42117 6.33 1 5 4.466
21 46349 6 7.78 3 1 2.756
22 45070 6 8.5 1 2 3.1
23 46353 6 5 2 2 2.6