• Οσοι φοιτητές οφείλουν την τελική εξέταση στo εργαστηριακό τμήμα των μαθημάτων Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων και Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη εξέταση την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 καλούνται να το δηλώσουν μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7/2018 και ώρα 23:59 ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα.
  • Η τελική εξέταση για το εργαστηριακό τμήμα των μαθήματος Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.
  • Η τελική εξέταση για το εργαστηριακό τμήμα των μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.
  • Όσοι φοιτητές έχουν απορίες σχετικά με την τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων και Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων μπορούν να προσέλθουν στην εργαστηριακή αίθουσα ΖΒ112 την Δευτέρα 2/7/2018 και ώρα 15:00 - 15:30.

  • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ)

 

 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ