Όποιος φοιτητής επιθυμεί να δει το γραπτό του της εξετασικής περιόδου Ιουνίου 2018 μπορεί να προσέλθει στο εργαστήριο ΖΒ112 τις ώρες εξέτασης στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Σ.Ψ.Σ και Σ.Λ.Κ. την Παρασκευή 6/7/2018 από 10:30 έως 14:30.

Οσοι φοιτητές δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος Σ.Λ.Κ. να προσέλθουν επίσης την Παρασκευή 6/7/2018 από 10:30 έως 14:30.

Το πρόγραμμα για την εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος Σ.Ψ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
AA ΑΜ ΕΞΑΜ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΕΤ
1 47177
2 40846
3 46053 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
10:30 – 11:05
4 46357
5 47180
6 47325
7 47327
8 44394
9 46363
10 46740
10a
11 47185
12 42106
13 46102
14 44388 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
11:05 – 11:40
15 45074
16 44169
17 46507
18 42124
19 45794
20 47066
20a
21 47067
22 43575
23 44391
24 42650 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
11:40 – 12:15
25 47065
26 40409
27 44017
28 42993
29 43481
30 44023
30a
31 45302
32 43058
33 43382
34 42688 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
12:15 – 12:50
35 47173
36 44140
37 43476
38 44052
39 47172
40 47340
40a
41 40868
42 44034
43 45387
44 47345 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
12:50 – 13:25
45 47906
46 46110
47 46502
48 42829
49 47075
50 47765
50a
51 40228
52 47564
53 43151
54 44166 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
13:25 – 14:00
55 47568
56 46836
57 44323
58 46349
59 47572
60 45070
60a
61 46348
62 47773
63 46353
64 44167 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
14:00 – 14:35
65 38681
66 45550
67 41003
68 44875
69 34338
70 47572
70a