Καλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων να αποστείλουν συμπληρωμένη  μέχρι την Τρίτη 19/3/19 και ώρα 12:00 μ. την φόρμα που ακολουθεί ώστε να αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα για τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που θα προσέλθουν και να καθοριστούν τα εργαστηριακά τμήματα.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την τελική εγγραφή των φοιτητών και την επιλογή τμήματος.

Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος

convertforms 4