Ευστάθιος Κυριάκης - Μπιτζάρος, Καθηγητής
Address:
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
AΕΙ Πειραιά TT
Π. Ράλλη & Θηβών 250
12244 Αιγάλεω
Γραφείο: ΖΒ116, Εργαστήριο: ΖΒ112
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
Γρ. 2105381515, Εργ. 2105381523
Mobile:
Ωρες συνεργασίας με φοιτητές: Τετάρτη 13:30 - 14:30 και Παρασκευή 11:00 - 13:00.