Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3

Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Δημιουργική συνεργασία στο εργαστήριο
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα (αρχικό στάδιο ανάπτυξης)
Σχεδίαση και εξομοίωση λογικού κυκλώματος σε υπολογιστή
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Βαθμονόμηση συστήματος μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Υλοποίηση ψηφιακού συστήματος σε CPLD
Φυσικός σχεδιασμός (layout) VLSI ολοκληρωμένου κυκλώματος
Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) τελική μορφή
Υλοποίηση λογικού κυκλώματος σε αναπτυξιακό σύστημα
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων με FPGA CYCLON V SoC
Προγραμματισμός και έλεγχος της κάρτας L1DDC για το NSW του ανιχνευτή του πειράματος ATLAS του CERN
Το εργαστήριο σε ώρα λειτουργίας
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) στη φάση ανάπτυξης
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Αναπτυξιακό σύστημα FPGA Arria V GX Starter Kit
Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)