Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3

Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) τελική μορφή
Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)
Δημιουργική συνεργασία στο εργαστήριο
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα (αρχικό στάδιο ανάπτυξης)
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) στη φάση ανάπτυξης
Φυσικός σχεδιασμός (layout) VLSI ολοκληρωμένου κυκλώματος
Το εργαστήριο σε ώρα λειτουργίας
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Προγραμματισμός και έλεγχος της κάρτας L1DDC για το NSW του ανιχνευτή του πειράματος ATLAS του CERN
Σχεδίαση και εξομοίωση λογικού κυκλώματος σε υπολογιστή
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων με FPGA CYCLON V SoC
Υλοποίηση ψηφιακού συστήματος σε CPLD
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III
Βαθμονόμηση συστήματος μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Υλοποίηση λογικού κυκλώματος σε αναπτυξιακό σύστημα
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης
Αναπτυξιακό σύστημα FPGA Arria V GX Starter Kit