Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III

Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) στη φάση ανάπτυξης
Το εργαστήριο σε ώρα λειτουργίας
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Σχεδίαση και εξομοίωση λογικού κυκλώματος σε υπολογιστή
Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα (αρχικό στάδιο ανάπτυξης)
Προγραμματισμός και έλεγχος της κάρτας L1DDC για το NSW του ανιχνευτή του πειράματος ATLAS του CERN
Αναπτυξιακό σύστημα FPGA Arria V GX Starter Kit
Βαθμονόμηση συστήματος μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Υλοποίηση ψηφιακού συστήματος σε CPLD
Δημιουργική συνεργασία στο εργαστήριο
Φυσικός σχεδιασμός (layout) VLSI ολοκληρωμένου κυκλώματος
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων με FPGA CYCLON V SoC
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)
Υλοποίηση λογικού κυκλώματος σε αναπτυξιακό σύστημα
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) τελική μορφή