Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3

Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Φυσικός σχεδιασμός (layout) VLSI ολοκληρωμένου κυκλώματος
Το εργαστήριο σε ώρα λειτουργίας
Βαθμονόμηση συστήματος μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Δημιουργική συνεργασία στο εργαστήριο
Σχεδίαση και εξομοίωση λογικού κυκλώματος σε υπολογιστή
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)
Προγραμματισμός και έλεγχος της κάρτας L1DDC για το NSW του ανιχνευτή του πειράματος ATLAS του CERN
Αναπτυξιακό σύστημα FPGA Arria V GX Starter Kit
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων με FPGA CYCLON V SoC
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Υλοποίηση ψηφιακού συστήματος σε CPLD
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα (αρχικό στάδιο ανάπτυξης)
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) στη φάση ανάπτυξης
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) τελική μορφή
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης
Υλοποίηση λογικού κυκλώματος σε αναπτυξιακό σύστημα
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων