Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης
Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης

Σύστημα μέτρησης χωρητικών αισθητήρων πίεσης
Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος με υπολογιστή και υλοποίηση σε διατάξεις πυλών (CPLD, FPGA)
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Υλοποίηση ψηφιακού συστήματος σε CPLD
Αναπτυξιακό σύστημα FPGA Arria V GX Starter Kit
Το εργαστήριο σε ώρα λειτουργίας
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα (αρχικό στάδιο ανάπτυξης)
Σχεδίαση και εξομοίωση λογικού κυκλώματος σε υπολογιστή
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων με FPGA CYCLON V SoC
Φυσικός σχεδιασμός (layout) VLSI ολοκληρωμένου κυκλώματος
Αναπτυξιακό σύστημα για εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με FPGA Stratix III
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Σύστημα μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Υλοποίηση λογικού κυκλώματος σε αναπτυξιακό σύστημα
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Έξυπνο σύστημα διεπαφής αισθητήρων με πυρήνα επεξεργαστή LEON3
Προγραμματισμός και έλεγχος της κάρτας L1DDC για το NSW του ανιχνευτή του πειράματος ATLAS του CERN
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ηλιόσφαιρα, ΒΙΠΕ Τρίπολης
Το εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
Δημιουργική συνεργασία στο εργαστήριο
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) στη φάση ανάπτυξης
Βαθμονόμηση συστήματος μέτρησης τάσεων σε υφάσματα
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας τυπικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των οικογενειών 74xxx (LS, HC, HCT...) τελική μορφή