Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά συμμετέχει στο έργο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής»

 

Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες των διαλέξεων του αντικειμένου Μ1 “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά στις Σύγχρονες Διατάξεις” για τα παρακάτω θέματα:

1. Εισαγωγή

2. Υλοποίηση Ψηφιακών Συστημάτων

3. Μονάδες Μνήμης

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ