ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. να στείλουν e-mail στους διδάσκοντες για να τους αποσταλλεί ο κωδικός για την ανάγνωση των αρχείων με τις διαφάνειες.

Εισαγωγή στη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (Ανανέωση 6/11/2015)

Ενσωματωμένα Συστήματα και Σχεδίαση με Χρήση Πυρήνων Επεξεργαστών (Ανανέωση 6/12/2016)

Δυαδικοί Αριθμοί, Αριθμητικές Πράξεις και Κυκλώματα (Ανανέωση 7/11/2017) 

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών (Ανανέωση 7/11/2017)

Διαχείριση Μνήμης (Ανανέωση 7/11/2017)

 

Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ LEON3

LEON SPARC Processor The past, present and future

Aeroflex Gaisler FSW 2012 Presentation - ESA Microelectronics Section

http://www.gaisler.com/

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψ1

Η πρώτη ομαδική εργασία που δίνεται για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 πρέπει να παραδοθεί μέχρι την Πέμπτη 1/12/2016, ώστε το Σάββατο 3/12/2016 να γίνει υλοποίηση του κυκλώματος στο εργαστήριο. Οι ημερομηνίες των ενδιάμεσων παραδοτέων και ελέγχου της προόδου δίνονται στην παράδοση του μαθήματος.

Σχεδιασμός και υλοποίηση αποκωδικοποιητή δυαδικών αριθμών 8 ψηφίων σε 3 δεκαδικά ψηφία και απεικόνιση σε οθόνη 7 τμημάτων.

Παράδειγμα επεξεργαστή LEON3 για το αναπτυξιακό σύστημα DE10-Lite της Terasic

 

ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Το υλικό (σημειώσεις, tutorials, white papers κ.λπ.) που αφορούν τις ενότητες του αναλογικού μέρους του μαθήματος βρίσκεται χωρισμένο σε ενότητες στο σύνδεσμο ΥΛΙΚΟ_ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

Οι ενότητες υπενθυμίζεται οτι είναι:

Ενότητα 6 "Τοπολογίες Αναλογικών Ηλεκτρονικών"

Ενότητα 7 "Τελεστικοί Ενισχυτές"

Ενότητα 8 "Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό και Αντίστροφα (ADC-DAC)"

Ενότητα 9 "Αρχές Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Μικτού Σήματος σε Επίπεδο PCB"