Μικροηλεκτρονική - VLSI Θεωρία 

 

Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 το μάθημα διδάσκεται από τον Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο - Αλέξανδρο Τάτλα.

 

Εξεταστέα ύλη για το Ακαδημαϊκο Έτος 2016-2017 (0.14 Mb, PDF) (Ανανέωση: 14/3/2017)  

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

********** Για την ανάγνωση των αρχείων των διαφανειών απαιτείται κωδικός (password) *********

  Κεφάλαιο 1ο "Εισαγωγή"  54,6 Mb (Ανανέωση 20/03/2016)

                    "Διαδικασία κατασκευής CMOS"  1,2 Mb (Ανανέωση 20/03/2016)

                    "Διαδικασία κατασκευής CMOS (Intel)"  47,8 Mb (Ανανέωση 20/03/2016)

  Κεφάλαιο 2ο "To MOS transistor"  2,39 Mb (Ανανέωση 10/04/2016)

  Κεφάλαιο 3ο "Ο αντιστροφέας CMOS"  0,9 Mb (Ανανέωση 15/05/2016)

  Κεφάλαιο 4ο "Συνδυαστική λογική"

     1ο μέρος : "Βασικές πύλες"  0,55 Mb (Ανανέωση 21/05/2016)

     2ο μέρος : "Σύνθετες πύλες"  1,39 Mb (Ανανέωση 28/05/2016)

     3ο μέρος : "Δυναμική λογική"  0,40 Mb (Ανανέωση 15/06/2016)

     4ο μέρος : "Βελτιστοποίηση σχεδιασμού"  0,33 Mb

 Κεφάλαιο 5ο "Ακολουθιακή λογική"

     1ο μέρος : "Καταχωρητές"  0,46 Mb

     2ο μέρος : "Στρατηγικές Χρονισμού"  1,18 Mb

 Κεφάλαιο 6ο "Μεθοδολογίες σχεδιασμού και υλοποίηση ολοκληρομένων κυκλωμάτων"

     1ο μέρος : "Μεθοδολογίες σχεδιασμού O.K."  2.05 Mb (Ανανέωση 15/06/2016)

     2ο μέρος : "Υλοποίηση O.K."  4,99 Mb (Ανανέωση 15/06/2016)

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τα θέματα των εξετάσεων του Ιουνίου 2014 και οι λύσεις τους από έναν καλό φοιτητή (0,47 + 4,9 Mb, PDF) (Ανανέωση: 26/9/2014)

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων (Ιούνιος 2011)

Άλυτα Θέματα Εξετάσεων