Μικροηλεκτρονική - VLSI Εργαστήριο

 

 Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 το μάθημα διδάσκεται από τον Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο - Αλέξανδρο Τάτλα.

 

Το πακέτο σχεδιασμού Ο.Κ. VLSI Microwind Ver.2  (1.25 Mb, zip)

Το εργαλείο σχεδίασης κυκλωμάτων (schematic editor) DSCH Ver.3 (1.24 Mb, zip)

Παράρτημα (Κανόνες Σχεδιασμού - Μοντέλα transistor - Αρχείο τεχνολογίας CMOS 0.12 μm)

'Ασκηση 1η: Εισαγωγή στο φυσικό σχεδιασμό - Χαρακτηριστικές Ι-V transistor

'Ασκηση 2η: Eξομοίωση n-MOS και p-mos transistor

'Ασκηση 3η: O αντιστροφέας CMOS

'Ασκηση 4η: Παραμετρική εξομοίωση CMOS αντιστροφέα με φορτίο

'Ασκηση 5η: Βασικές στατικές λογικές πύλες CMOS

'Ασκηση 6η: Σύνθετες λογικές πύλες CMOS

'Ασκηση 7η: Πλήρης αθροιστής (full-adder) τεσσάρων ψηφίων

'Ασκηση 8η: Ακολουθιακά κυκλώματα D-Latch και D Flip - Flop

'Ασκηση 9η: Αριθμητική λογική μονάδα (A.L.U.) ενός ψηφίου

 Φυλλάδιο εργαστηρίου (όλες οι ασκήσεις)