ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (6/2014)

H ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑ MEMRISTOR (6/2013)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (1/2013)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (7/2012)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ CROSS-OVER ΗΧΕΙΟΥ (7/2012)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΥΛΩΝ (FPGA) (5/2009)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ CROSS - OVER ΗΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2/2009)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ FPGA (1/2009)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ CROSS-OVER ΗΧΕΙΟΥ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (02/2009)

ΣΧΕΔIΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕYH ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟY ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟYΣ ΑΙΣΘΗΤHΡΕΣ ΕΛEΓΧΟΥ (05/2008)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ FPGA/CLPD ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (05/2008)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (03/2008)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR (09/2007)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (05/2007)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (01/2006) VIDEO (17.5Mb, QuickTime)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ FIR ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ VLSI (06/2004)