ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της πρακτικής άσκησης σε εργαστήριο του ΤΕΙ από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά". Στο Εργαστήριο υπάρχουν κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο μία ή δύο διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών του Τμήματος Ηλεκτρονικής ή συγγενών τμημάτων του ΤΕΙ Πειραιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpitz@teipir.gr